Brita

-10%
 Bình lọc nước Brita XXL 8.2 lít  Bình lọc nước Brita XXL 8.2 lít
1,890,000₫ 2,090,000₫
-11%
 Bình lọc nước cầm tay Brita 2.4l kèm 12 lõi lọc  Bình lọc nước cầm tay Brita 2.4l kèm 12 lõi lọc
2,350,000₫ 2,650,000₫
-12%
 Lõi lọc rời cho máy lọc nước Brita On Tap  Lõi lọc rời cho máy lọc nước Brita On Tap
750,000₫ 850,000₫
-9%
 Máy lọc nước tại vòi BRITA ON TAP MODEL 2019  Máy lọc nước tại vòi BRITA ON TAP MODEL 2019
1,950,000₫ 2,150,000₫
-11%
 Máy lọc nước trực tiếp tại vòi Brita Waterfilter  Máy lọc nước trực tiếp tại vòi Brita Waterfilter
1,700,000₫ 1,900,000₫